Mata kuliah ini membahas struktur aljabar dari himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi biner yang membentuk ring serta memecahkan masalah berkaitan dengan ring.