Agama yang disampaikan oleh Allah Swt. kepada

manusia melalui Rasul-Nya Nabi Muhammad Saw., kini

telah berusia lima belas abad yang tersebar luas dalam

berbagai kawasan yaitu kawasan pengaruh kebudayaan Arab

(Timur Tengah, Afrika Utara dan Spanyol Islam), kawasan

pengaruh kebudayaan Persia (Islam dan Negara-Negara

Islam di Asia Tenggara), kawasan pengaruh kebudayaan

Turki, kawasan pengaruh kebudayaan India Islam, kawasan

Asia Tenggara dan kawasan Afrika Selatan dan Afrika

Tengah.