Mahasiswa mampu menganalisis materi-materi pelajaran yang tepat tentang pengajaran Iman dan Akhlaq kepada Allah, akhlaq kepada orangtua dan keluarga, akjlaq kepada sesama muslim dan sesama manusia, serta bentuk-bentuk hubungan yang harmonis antara sesama makhluk Allah di alam semesta serta mampu menyusun bahan pelajaran secara tertulis yang mengenai Aqidah Akhlaq untuk siswa MTs / MA